CV

Kirstine Andersen (f.1958)

1999  Forfatter, foredragsholder og konsulent. Etablerer Kompashuset som ramme for nye måder at tænke ledelse på.

1996-99. Chefkonsulent Center for Ledelsesudvikling, DFH.  Underviser og konsulent på åbne kurser og skræddersyede lederudviklingsforløb i stat, amt og kommuner.

1990-96.  Udviklingskonsulent, Kontor for teknik og miljø, KL. Udviklingsprojekter, undervisning, cirkelprojekter, borgerinddragelse, fusions- og forandringsprocesser samt policyarbejde.

1986-90. Teknologikonsulent,  KL.  Udvikling, undervisning, teknologisk modernisering, strategi og ledelse, udbudsforretninger.

Uddannelse

Cand phil  Statskundskab. Københavns  Universitet 1986.

Leder- og konsulentuddannelse i systemisk teori og metode, 1998-2000.  Avanceret niveau 2001-2003. DISPUK.

Certificeret i Situationsbestemt ledelse, selvledelse, High Performing Teams, MBTI-typeindikator og PAPI-personlighedstest.

Kirstine Andersen

Forfatter til

Kierkegaard og ledelse. 2004

Mindre management, mere Kierkegaard. 2006

Dagen godt begyndt – en tanke du kan gå med resten af dagen. 2006

Drivkraft. En fortælling i ord og billeder. 2007

I demokratiets tjeneste. Fortællinger om kommunalpolitikeres drivkraft. 2009

Bidragsyder til antologier om ledelse. Artikler og kronikker.