Fælles værdier

Hvordan arbejde med værdier, så det bliver meningsfuldt,  og ikke en abstrakt  jonglering med værdiord i et værdigrundlag.

Samtalen om værdier er personlig i den forstand, at kun den enkelte kan italesætte sin egen praksis og bestræbelse. Der kan ikke opstilles et generelt målebånd for tillid og respekt.  Værdier kan ikke ordineres eller dikteres.  Derfor er opgaven at bygge dialogprocesser op, hvor den enkelte bidrager med og italesætter sin egen praksis i forhold til  værdier.  Metoden er gensidige interviews, der gennemføres udfra en interviewguide.

Eksempel på to- dages seminar om værdier for 70 medarbejdere.

Formålet var:

–        At skabe fælles sprog og ejerskab og skabe fælles stolthed over arbejdet?

–        At ’leve værdierne’ ved lære hinanden at kende på kryds og tværs og styrke fællesskabet på tværs

–        At tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders fortællinger og eksempler fra hverdagen

–        At få en vitaminindsprøjtning og komme i helikopterperspektiv på egen praksis

Kontakt Kirstine Andersen for program