Bloggens emner

Blogarkiv

ne tür kumar lisansı alınabilir osmanlıca 4

I Dünya Harbi Öncesi İngiltere’de Kurulan Türkofil Bir Dernek: The Anglo-Ottoman Society Aralık 2019, Cilt 83 Sayı 298

Sicil işlerine bakan görevlinin sorumluluğu altında saklanır. Madde 137 — Yönetim Kurulu, yeni göreve alınanlardan, başka yerlerde çalışmış ve başarı göstermiş olanları bu çalışmalarını göz önüne alarak gerekli göreceği derece ve kademeye atamaya yetkilidir. Madde 97 — […]