Bloggens emner

Blogarkiv

Ett utav hennes huvudpoanger ar att dagens relationer blivit allt mer flyktiga

Ett utav hennes huvudpoanger ar att dagens relationer blivit allt mer flyktiga

Denna inbegriper bland ovrigt smink- sam skonhetsbranchen, reklambranchen, medieindustrin sam porrbranchen saso allihopa omsatter miljarder genom att sexualisera samt kommersialisera den kvinnliga kroppen. Sjalva iden forsavitt sexighet bygger pa forbrukning. ”Den sexuella dragningskraften”, skriver Illouz, ”skapas performativt via konsumtionsobjekt och konsumtionsbeteenden, vilket utfor den mo ett ekonomiskt sak: vi idrott, trende, kosmetika, medicinska samt farmaceutiska produkter forvandlar den kroppen at nagon area som befinner sig tilltankt att konsumeras visuellt saso en objekt sasom definieras utav sin fallenhet att generera sexuellt begar”. Sexighet promenera med andra glos ej att skilja av konsumtion. Konsumtionssfaren befinner sig inom sin flax strongt erotiserad – tank enkom kungen alla produkter sasom marknadsfors med bilder villi nakna kvinnokroppar.

Illouz skyndar fram, vilket skanker ett slaende vidd

Illouz later sin analys utav saken dar skopiska kapitalismen tangera Marx tolknin av varuformen och arbetet som vardeskapande bearbetning ino Kapitalets etta liga. Utnyttjandet bruten saken dar sexualiserade kvinnokroppen inom den skopiska kapitalismen beskrivs saso ett expolateringsforhallande inom Marx bemarkelse, dar hanar och kvinn omfatt tvenne antagonistiska klasser sam mannen extraherar nytta ta en titt pГҐ webbplatsen klocka kvinnornas kroppar i analogi tillsamman kapitalistens extraherande bruten varde uta arbetarens anatomi. Har driver Illouz sitt resonemang forut vidstrack. Relationen mellan konen age odla vi mi begripe en helt annan dynamik annu saken dar mellan arbetstagare och kapitalist, andock eftersom Illouz inte forklarar sin analogi narmare befinner si det svar att vara medveten om hurda angelaget saken da ar pro hennes tankegan.

Detta kan forete sasom en randanmarking men speglar ett storre besvar tillsammans boken, namligen dess spretighet

praglade fran saken da tillfalliga forbindelsens och konsumtionens logik. Det ha styrks bruten do mannisko saso intervjuas, men dessa forefaller ick befinna ekonomiskt avhangi tryt partners samt har inga eller vuxna avkomma.

Det finns ytterligar dilemma samt oklarheter med Illouz tankegang. Inom boken forekommer insprangda intervjuer som forfattaren genomfort ino nagon langa storstader tillsammans hanar och kvinn ino annorlunda aldrar. Dessa mannisko ar inte, saso ino Darfor utfor karlek ont endas straighta, a andra sida befinner si all akademiker, chefer eller korresponderande sam omfatt e otvetydigt urbant medelklasskikt. Det ha befinner sig nago fran bokens stora brista, ick bara ur e representationsperspektiv – all grupper behover ej inkluderas inom analysen for att gora saken da gallande – men i det har fallet gor ointresset pro arbetarklassen samt rurala miljoer att Illouz teser blir mindre vederhaftiga.

Nagon bruten hennes huvudpoanger ar att dagens relationer blivit alltsammans mer flyktiga, praglade itu saken da tillfalliga forbindelsens sam konsumtionens logik. Det har styrks bruten dom folk som intervjuas, skada dessa forefaller icke befinna ekonomiskt avhangi avta partners sam age inga eller vuxna barn. Massa fran do saso intervjuas skanker talesatt forut vikten itu erotis oberoende och autonomi, en installning som Illouz menar praglar samhallet ino stort.

Skada ar dessa perfekt jamstalld starka sam viktiga inom arbetarklassen, darborta det ekonomiska beroendet utav partnern vanligtvis befinner si grandios? Hurdan titta det ut pro saken da sasom brist ekonomiska forutsattningar att knacka upp av nago forhallande? Praglas relationerna inom arbetarklassen itu e storre matt itu forutsagbarhet sam hallbarhet eller ar dom tvartom an mer osakra ino en reflexion bruten prekariseringen bruten arbetslivet som ju drabbat arbetarklassen hardast? Ser karlekslivets forutsattningar och bekymmer identisk ut pa landsbyden saso inom storstaden eller paverkas de till exempel fran avflyttning alternativt dom begransade mojligheterna at anonymitet?

Hon visar hur kapitalismen trangt in i ”den privata sfaren” och hurda dess logik darmed strukturerar ick endast vara yttre inte med dessutom invarte liv.

Sjalv har inga besvarande kungen do fragorna men det befinner si forbluffande att Illouz avstar av att ens nudda de dar. Det ar oklart om hon anser att sexualmoralen och synen kungen karlek samt parforhallanden befinner sig densamma oavsett klassposition. Parallellt tillsamman det byte Illouz beskriver finns likasa nago inom boken okommenterad aktivitet ino omvand kurs: en varnande fran hemmet, familjen och aktenskapet tillika bland unga persone. Kvinnliga bloggare tillsamman skarp gallande klassiska husmorssysslor sasom kokkons sam heminredning inneha hundratusentals lasare och konservativa politiska rorelser age som bekantin mobiliserat kring fragor forsavit konsroller, homofobi sam familjevarderingar ino Europa sam varlden do senaste decennierna.

Leave a Reply